Foretag-Counselind

Test counseling – Företag

Det uppstår ibland utropstecken eller frågetecken kring hur en individ är som person; kognitivt, emotionellt och/eller interpersonellt. Det kan till exempel vara svårt för en person att byta fot och vara oklart vad som gör det svårt. Eller kanske finns det en betydelsefull utvecklingspotential att ta tillvara, om man visste närmare hur. Det kanske finns önskemål eller behov av att bryta relations- eller beteendemönster eller krav på ett klargörande kring individuella förutsättningar.

När det finns ett uttalat behov av att förstå eller veta mer om en persons handlande eller upplevelse av situationer och när det har visat sig svårt att få tillräcklig klarhet i det, då är test counseling en lämplig metod.

Test counseling är en fokuserad samtalskontakt, genom att utgå ifrån frågor som personen själv och andra väljer att formulera. Den är koncentrerad i kraft av att använda effektiva psykologiska testmetoder som hjälpmedel för att erbjuda svar på dessa frågor. Test counseling är även strukturerad i sin uppbyggnad kring frågor och svar och genom sitt bruk av formaliserad testmetodik.