Individuellt-Counselind

Test counseling – Individuellt

Ibland kan det vara nödvändigt att ta reda på mer om hur man är som person, för att kunna komma vidare på ett konstruktivt sätt. Det behöver inte vara så att man har bestämt sig för att man har ”problem” för att detta skall vara relevant. Kanske blir det inte riktigt som du förväntat dig eller avsett med någon del av ditt liv. Kanske har du relationer som påverkar dig eller påverkas av dig på sätt som är svårt att helt förstå, eller personliga förmågor som inte fullt ut låter sig realiseras, eller ett liv som du borde vara nöjd med men som ändå inte känns bra.

Bakgrunden kan se olika ut men gemensamt är att det behövs en second opinion eller att det saknas en viktig pusselbit. Test counseling är en möjlighet att på ett koncentrerat och strukturerat sätt skaffa sig trovärdig, användbar information om frågor som man väljer att formulera om sig själv.