Counselind

Välkommen till Counselind

Vi erbjuder psykologisk utredning och behandling, psykoterapi, rådgivning, konsultation och handledning.

Jag heter Thomas Lindgren och har arbetat som psykolog i mer än 25 år. Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Jag har en konsultations- och handledarutbildning och disputerade 2007 inom området personlighetspsykologi vid Karolinska institutet.

Jag ansvarar för att Counselinds verksamhet håller hög kvalitet.

Counselind skall vara marknadsledande i att omsätta relevanta, nya forskningsrön i den psykologipraktik som erbjuds.
Hög kvalitet och långsiktighet i en kunskapsintensiv verksamhet förutsätter ett fortlöpande fokus på kompetensöverföring och kompetensrekrytering. Counselind skall utvecklas till en attraktiv partner för kapabla, yngre kollegor.