Om-Counselind

Om Counselind

Thomas Lindgren, PhD.
Leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i behandling/psykoterapi.
Thomas har bred erfarenhet som utredande och behandlande psykolog och har jobbat med flertalet vanligen förekommande psykologiska svårigheter. Mångårig klinisk erfarenhet sammanvävt med aktuell forskningsevidens har lett till ett personligt arbetssätt som fungerar i praktiken.

Parallellt med det kliniska arbetet har han även varit verksam som universitetslektor och forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Thomas Lindgren
 
Att ha en legitimationsgrundande psykolog- och psykoterapeututbildning och att vara specialist i sin yrkesutövning är kompetensbegrepp som profession och samhälle fastställer för att säkerställa en kvalitetsnivå i yrkesutövningen. 
 

Övriga verksamhetsområden

Psykologkontakt Stockhom
www.psykologkontakt.se

Vi samarbetar vid behov med ett urval av kollegor med rätt kompetens för att också kunna åta oss mer omfattande uppdrag.