Om-Counselind

Om Counselind

Medarbetare:

Thomas Lindgren.
PhD., leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling.

Relevanta, tidigare yrkeserfarenheter:
Klinisk psykolog inom sluten- mellan och öppen vuxenpsykiatrisk vård, för flertalet förekommande patientgrupper (17år).
Universitetslektor, forskare och klinisk lärare vid Stockholms universitet (9år).
Rektor för psykologernas specialistutbildning i Sverige.
Verksamhetschef för en offentligfinansierad, specialistpsykiatrisk behandlingsverksamhet.

Thomas Lindgren
Att ha en psykolog- och psykoterapeututbildning och att vara legitimerad och specialist är kompetensbegrepp som profession och samhälle fastställer för att säkerställa en kvalitetsnivå i yrkesutövningen.
Publikationer i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter inom ett specifikt område är en kompetens- och kvalitetsgaranti.

Övriga verksamhetsområden

Psykologkontakt Stockhom
www.psykologkontakt.se

Vi samarbetar vid behov med ett urval av kollegor med rätt kompetens för att också kunna åta oss mer omfattande uppdrag.