Om-Counselind

Om Counselind

Thomas Lindgren.
Fil.dr, leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling.

Arbetat som legitimerad psykolog sedan 1993, huvudsakligen med utredning och behandling, men även med organisations- och ledarskapsfrågor, urval och utbildning, i Sverige och utomlands.

Disputerad inom området personlighetspsykologi med särskilt intresse för vad psykologiska test egentligen mäter.

Thomas Lindgren
Att ha en psykolog- och psykoterapeututbildning och att vara legitimerad och specialist är kompetensbegrepp som profession och samhälle fastställer för att säkerställa en kvalitetsnivå i yrkesutövningen.
Publikationer i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter inom ett specifikt område är en kompetens- och kvalitetsgaranti.

Övriga verksamhetsområden

Psykologkontakt Stockhom
www.psykologkontakt.se

Vi samarbetar vid behov med ett urval av kollegor med rätt kompetens för att också kunna åta oss mer omfattande uppdrag.