Om-Counselind

Om Counselind

Thomas Lindgren.
PhD., leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi, inriktning behandling/psykoterapi.

Jag har bred erfarenhet som utredande och behandlande psykolog och har jobbat med flertalet vanligen förekommande psykologiska svårigheter. Mångårig klinisk erfarenhet sammanvävt med aktuell forskningsevidens har lett till ett personligt arbetssätt som fungerar i praktiken.
Utöver det kliniska arbetet har jag erfarenhet som universitetslektor, forskare och klinisk lärare. Jag har även varit rektor och verksamhetschef.

Thomas Lindgren
Att ha en legitimationsgrundande psykolog- och psykoterapeututbildning och att vara specialist i sin yrkesutövning är kompetensbegrepp som profession och samhälle fastställer för att säkerställa en kvalitetsnivå i yrkesutövningen.
Författande av publikationer i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter inom ett specifikt kunskapsområde är en kompetens- och kvalitetsgaranti.

Övriga verksamhetsområden

Psykologkontakt Stockhom
www.psykologkontakt.se

Vi samarbetar vid behov med ett urval av kollegor med rätt kompetens för att också kunna åta oss mer omfattande uppdrag.